Tulo:
Lähtö:
Huoneita:
Henkilöitä:
Kampanja:

 

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 2017

1.      
Rekisterinpitäjä
 

Vanajanlinna Group, Vanajanlinna Oy
Vanajanlinnantie 485, 13330 Harviala, Hämeenlinna
Puh. 03 61020
www.vanajanlinna.fi
 

2.       Rekisteriasioita hoitava henkilö, yhteyshenkilö
 

Mika Walkamo
mika.walkamo@vanajanlinna.fi
Puh. 0400 480 0921

 

3.       Rekisterin nimi
 

Vanajanlinna Groupin digitaalisen markkinoinnin, markkinoinni ja viestinnän asiakasrekisteri

 

4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

-          asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
-          palveluiden toteuttaminen
-          asiakastapahtumien varmentaminen
-          asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
-          markkinointi
-          analysointi, mittaaminen ja tilastointi
-          mielipide- ja markkinatutkimukset
-          muuta vastaavat käyttötarkoitukset

 

5.       Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-          yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
-          rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
-          ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
-          asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
           arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
-          viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
-          nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
-          asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
-          mahdolliset luvat ja suostumukset
-          mahdolliset tarjonnanestotiedot
-          mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 

6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-          asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
-          evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
-          VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.''

 

7.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

8.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.